my travel rights

За да пътуваме спокойни и щастливи, са нужни много неща – обмислен план, добра емоционална настройка, хубава дестинация, приятна компания и т.н. Но има още един не по-малко важен отговор – нужно е да познаваме правата си. 

Неотдавна на специализирано събитие ни разказаха за промените в правата на туристите и пътуващите. Много от вас проявиха интерес и обещах да споделя и разясня нещата, за да сте наясно и вие от какви привилегии можете да се възползвате при два конкретни казуса, за които ЕС гарантира повече права. Защото никога не знаем какво може да се обърка, нито кой може да ни изиграе. Но трябва да сме подготвени и запознати. 


ПАКЕТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ


Какво означава това?


Пакетните туристически услуги са комбинация от два или повече различни вида пътнически услуги за едно и също пътуване или една и съща ваканция. Тези услуги могат да включват транспорт, настаняване, наемане на автомобил или, при определени условия, всякакви други туристически услуги. Всички те са вписани в един договор, който сключвате с туроператор/посредник/агенция/уебсайт.


Какви права имаме? 


Право на ясна и точна информация за всичко свързано с услугата – програма, място на настаняване, лице за контакт, всички допълнителни такси, които могат да възникнат, включително и информация за процедурите за разглеждане на жалби.

Право на уведомление за промени в цената. Организаторът може да повиши цената на услугата не по-късно от 20 дни преди пътуването и при реална причина (за пример, повишаване цената на горивата). Ако повишаването е над 8%, имаме право да се откажем от договора.

Ако организаторът реши да анулира продажбата преди започване на пакетното пътуване, имаме право на възстановяване на заплатените суми и на обезщетение, когато е уместно.

– Анулиране при извънредни обстоятелства: в случай на природно бедствие или сериозни проблеми със сигурността в съответната дестинация, организаторът може да анулира пакета. В качеството си на туристи ние също имаме право да анулираме пакета си безплатно по същите причини. В такива случаи имаме право на пълно възстановяване на всички извършени от вас плащания, но не и на допълнително обезщетение.

Ако дадена пътническа услуга не може да бъде предоставена по договорения начин (например транспорт до или от дестинацията, настаняване или провеждане на екскурзия), организаторът трябва да реши проблема без допълнителни разходи за нас. Тоест да намери алтернатива без това да ни лишава от правото ни за ползване на заплатена услуга.

Ако по време на пакетна почивка възникнат трудности (здравословни проблеми, изгубен паспорт и др.), организаторът трябва да ни окаже помощ, например да ни предостави информация за здравните услуги или за консулската помощ, а също така трябва да ви помогне да намерите алтернативни начини за пътуване, ако се налага.

Организаторът е задължен да има застраховка „Отговорност на туроператора“. В случай че обяви несъстоятелност, по време на пътуване, тя би ни осигурила помощ и транспорт обратно до дома.

Family rights when travelling
my Travel rights

СВЪРЗАНИ ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ


Какво означава това? 


Свързаните пътнически услуги представляват две или повече пътнически услуги, които са закупени от различни търговци по силата на отделни договори, но са свързани. Те се считат за свързани, когато един търговец улеснява резервацията на следващите услуги и когато те се закупуват за целите на едно и също пътуване/почивка.

За пример: Купуваме самолетен билет и получаваме предложение за наемане на автомобил или хотелска стая от авиокомпанията. В рамките на 24 часа (не по-късно) от потвърждението за самолетния билет  се възползваме и сключваме договор за предложената услуга тоест закупуваме/резервираме.


Какви права имаме?


– Право на компенсация, ако едната услуга възпрепятства другата. За пример, след закъснял полет изпускаме възможност да вземем автомобила, който сме наели като свързана услуга или пък ни е наложена глоба за закъснение. Това ни дава право да поискаме компенсация от авиокомпанията след предоставяне на документи (касов бон или фактура).


Добре е да имаме предвид. 


Тъй като при свързаните услуги сключваме договори с два отделни доставчика на две отделни услуги, то трябва да сме запознати с правата и задълженията ни по двата договора, които могат да са различни.

arriving rue Cremieux
Travel blogger samsonite in Paris

И ЗА ФИНАЛ…


Подробните ни права относно туристически и свързани пътнически услуги (и не само) можете да прочетете тук. А ако търсите решение на ваш потребителски проблем, можете да използвате платформата за онлайн решаване на спорове. А в социалните мрежи можете да следите хаштага #yourEUright за примери и съвети по темата.

Надявам се статията, макар и по-дълга, да ви е била полезна!

Денина ♥


ЩЕ ХАРЕСАТЕ ОЩЕ